Achtergrond

Marijn Vissers is de oprichter van de stichting “Theaterbattle”.

Hij is in 2000 naar zowel Letland als Zuid-Afrika geweest om daar aan jongeren en jongerenwerkers de kracht van het improvisatietoneel te leren. Dit heeft geresulteerd in verschillende vervolg projecten aldaar en ook in Kazakstan en Armenië. Op dit moment liggen er aanvragen voor soortgelijke projecten in Siberië, Kirgistan en Georgië.

Tijdens deze projecten bleek dat de kracht vooral ligt in het met plezier leren. Via spel en plezier leren de jongeren sociale omgang, samenwerken en durf. De jongeren ervaren dit niet als een ‘les in omgang’ maar ervaren dit als een bijwerking. Voor de jongeren is vooral het plezier in het optreden het belangrijkste.

In Nederland wordt improvisatietoneel hoofdzakelijk gedaan door hoogopgeleide autochtone blanke Nederlanders. Hierdoor is het voor een lager geschoolde en of Nederlander met andere culturele achtergrond niet bepaald gemakkelijk om zich bij deze groep aan te sluiten.

Marijn Vissers bemerkte in zijn werk als psychiatrisch verpleegkundige dat de spelvormen niet alleen veel plezier opleverderden maar vooral eigenwaarde versterkten.

Tijdens de vele lessen die Marijn Vissers gegeven heeft op verschillende scholen zoals praktijkscholen (speciaal onderwijs) VMBO tot en met universiteit, merkte hij de kracht van het improvisatie toneel op de jongeren.

Vooral de bijwerkingen van het improviseren zoals luisteren naar elkaar, samenwerken, respect hebben voor elkaars ideeën e.d. hebben in de ontwikkeling van de jongeren een positieve uitwerking.

Hierdoor ontstond het idee om met jongeren uit Amsterdam te starten.

Voor de jongeren noemen we dit Theaterbattle.