Improphondo Internationaal

Improphondo is bezig met het verbinden van verschillende culturen
zowel in binnen als buitenland op basis van improvisatietoneel