Doelstelling "Theaterbattle"

Doel van dit project is introductie en vooral verbreiding van de kunst en de kracht van het improvisatietheater voor en door jongeren.
Dit gebeurt door het trainen van de jongeren en jongerenwerkers.
En tevens door ze actief te betrekken bij het organiseren en uitvoeren van optredens op lagere scholen , wijk activiteiten en andere culturele manifestaties.

De groep bestaat voor de helft uit jongeren die op een of andere manier in de hulpverlening terecht zijn gekomen en de andere helft uit andere jongeren.Door deze workshops leren de jongeren via spel en plezier:

  • Samenwerken
  • Sociale vaardigheden
  • Zich zelf durven en kunnen presenteren

Ze leren dit op een onopvallende manier. Alle spelvormen die ze oefenen geven vooral Plezier.
Hierdoor worden de blokkades die ze ervaren in het dagelijkse leven hanteerbaar gemaakt.

Het uiteindelijke doel voor de jongeren is het optreden op scholen Theater en buurtcentra.

Wanneer mogelijk worden jongeren getraind om andere jongeren kunnen trainen en blijft de docent op de achtergrond aanwezig als coach.
Door spel en inspirerende games komen thema’s aan de orde zoals :

  • Samenwerken
  • Spelplezier ervaren
  • Ja zeggen op het idee van de ander
  • De lol in het falen ervaren
  • Angst voor het afgaan verminderen
  • Laat de ander schitteren dan schitter jezelf ook
  • Vertrouwen in je eigen kunnen krijgen

Ook wordt er gewerkt met lichaamstaal en communicatie mogelijkheden.
Theaterbattle slaat een brug tussen het samenwerken op het speelvlak en samenwerken in het echte leven.