Ervaringen vanuit de pilot 2006

In de Pilot van 2006-2007 in Amsterdam-Oost en Amsterdam-West zijn er verschillende momenten geweest waar de groei van de jongeren zichtbaar werd.

Hieronder enkele voorbeelden:

Een van de deelnemers ( een thuisloze jongen )kwam zelf tot de ontdekking dat hij tijdens scène niet goed luisterde naar de anderen. Door deze ervaring, bemerkte hij dat als hij luisterde en samenwerkte de scènes beter verliepen. Hij legde vervolgens een link met zijn eigen leven en kwam toen tot de ontdekking dat, wilde hij slagen in het leven, het noodzakelijk is om een opleiding af te maken.Hierdoor kwam hij zelf tot het idee dat het beter voor hem was om weer naar school te gaan.En nu volgt hij een beroepsopleiding op het ROC Amsterdam

Een andere, verlegen 15-jarige jongen met het uiterlijk van een 12-jarige heeft de eerste 3 lessen zijn mond niet open gedaan.Tijdens de 4e les ontstond er discussie over wat de jongeren zelf nog wilden leren.Hij zei: “ik wil hardop leren praten, met iedereen een scène kunnen spelen en mensen durven aankijken”. Op de vraag hoe we hem konden helpen antwoordde hij:“duw me maar op“. Dit hebben we nooit hoeven doen. Vanaf dat moment springt hij zelf op en speelt volop. Natuurlijk is hij niet direct een extraverte jongen geworden maar zoals hij zelf zegt “door theaterbattle heb ik vrienden en durf ik ook nieuwe vrienden te maken”.

Verder zij er twee jongeren uit Amsterdam-Oost die nu zelf improvisatie workshops geven. Onder andere aan vrijwilligers van de Jellinek kliniek en ongehuwde jonge moeders.

Verder is een jongen gestart bij de Amsterdamse theater academie.  Een meisje speelt in verschillende reclames en doet nu regelmatig audities om mee te spelen in speelfilms.

Voor de pilot in 2006-2007 is er samengewerkt met Spirit (zie bijlage medewerker spirit) en met stichting Enip. Deze stichting is o.a. bekend door het Marokkaans Buurtvader project in Amsterdam-West.Beide stichtingen zijn erg enthousiast.

Stichting Enip heeft zich met name ingezet in voor het organiseren en bekostigen van trainingsruimten . En spirit heeft met 10.000 Euro deze pilot gesteund.

Verder heeft de Dienst maatschappelijke ontwikkeling Amsterdam de rest van de pilot gefinancierd.