Feedback

Onderstaande email is verstuurd via de interne mail van Spirit om collega’s binnen Spirit op de hoogte te brengen van de vorderingen van Theaterbattle.

Theaterbattle groot succes!
In de zomer van 2006 spraken we bij Spirit Oost Marijn Visser, een man met een visie en een krul op zijn hoofd. Hij heeft het idee opgevat om middels het improvisatie theaterspel jongeren te bereiken, te motiveren en vaardigheden aan te leren. In samenwerking met Spirit is het gelukt om in september een wekelijkse cursus te starten, resulterend in een ‘theaterbattle’ tussen de jongeren van Amsterdam Oost tegen Amsterdam West.
In deze workshops leren de jongeren (15-23 jaar) via spel en plezier:

  • Samenwerken
  • Sociale vaardigheden
  • Zich zelf durven en kunnen presenteren

Ze leren dit op een onopvallende manier. Alle spelvormen die ze oefenen geven vooral plezier.
In Oost en Nieuw West heeft Marijn allereerst een workshop gegeven voor het personeel van Spirit. De mensen die hebben meegedaan waren razend enthousiast. Doordat het spel middels improvisatie ‘geboren’ wordt, is het niet nodig om je voor te bereiden of dat je talent moet hebben voor theater. Echt iedereen kan meedoen.
De hulpverleners hebben hierna een groot aantal jongeren gemotiveerd om mee te doen aan de cursus en de groep bestaat momenteel uit 12 jongeren die wekelijks komen, waarvan de helft afkomstig is van Spirit (16+, BMT, NP en Ambulant team Dak en Thuisloze jongeren).
En het blijkt een groot succes! De groep heeft na 6 weken al hun eerste optreden verzorgd op het kerstdiner van de regio en iedereen was zeer onder de indruk en lag plat van het lachen. Want dat is het vooral, lachen met en ook lachen om wat er allemaal gebeurt op toneel en in de zaal.

De groep is tevens gevraagd voor optredens op scholen en ze hebben meegedaan aan het studentenfestival in Amsterdam. Ook gaan ze zelf naar voorstellingen van anderen kijken. Er zijn er een aantal die zo enthousiast zijn dat ze de vaardigheden direct toepassen:
Een jongen die naar de rechtbank moest en bij terugkomst vertelt aan Marijn dat hij voor de rechter de ´ja, en oefening´ had gebruikt in plaats van ontkennen en boos zijn. Hij liet met trots aan de rechter weten dat hij tijdens theaterbattle had geleerd hoe hij beter met mensen om moest gaan en dat het ook echt werkte.
Een andere jongen bleek veel talent te hebben voor beatboxen en is nu al door andere theatersport groepen gevraagd om workshops te geven. Ook is er een jongen, Diëgo, die Marijn assisteert in het geven van de lessen en zo ook het theatervak leert.

Talent voor theater
Het leukste vindt Marijn dat de groep zo gemêleerd is en hij heeft dat gebruikt om met elkaar een nieuwe spelvorm te ontwikkelen: ´Eigen identiteit over de top´waarbij de jongeren hun eigen etniciteit en die van anderen moeten uitbeelden en het moeten uit vergroten. Resultaat is dat er een extreem luie Surinamer, naast een uitbundig agressieve Marokkaan, naast een stomdronken Rus en een racistische Nederlander staan. Uitgangspunt hierbij is het inleven in een ander en het tonen van respect naar elkaar. Tevens de vraag of je altijd gedrag moet laten zien wat ´verwacht´ wordt van je...

Improvisatie
Eind juni is het eindoptreden van deze groepen: de theaterbattle, waarbij Oost en West zich aan elkaar zullen meten op toneel in een sportieve improvisatiestrijd. Uiteindelijk wil Marijn met de talenten uit de groep, nieuwe groepen starten in Amsterdam. De jongeren zelf een rol geven en verantwoordelijk maken voor de inhoud van de cursus. Zij zijn namelijk de sleutel naar andere jongeren. In september start er weer een nieuwe groep. Alle jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar zijn welkom.

Midden kader Spirit regio Oost
Orthopedagoog regio Oost