Opzet trainingen

vanaf midden november een avond of middag per week

Stap 1: Basis training improvisatietechnieken volgen:
 • Technieken als ‘ja zeggen’ tegen het idee van de ander en ‘durven falen’ komen met name in deze fase aan de orde.
 • Ontdekken van sluimerende vaardigheden van de deelnemers en deze uitbouwen. Hiervoor kunnen we in december starten met het inhuren van docenten met speciale expertises zoals Rap, Hiphop. dans

Stap 2: Optreden: presentatie van het tot nu toe geleerde.
Dit gebeurt eerst binnen de veilige eigen groep met als toeschouwers enkele door de deelnemers uitgenodigden gasten. Daarna wordt er naar gestreefd om elke 6 weken een optreden te hebben, zodat voor de deelnemers duidelijk wordt wat ze met het geleerde kunnen doen. Tevens geeft het optreden een positieve stimulans aan de deelnemers. Ze hebben kunnen stralen.

Stap 3: Vervolg van de training door verdieping in de materie.
De ervaring van ‘een optreden’ roept veel emoties op. In stap 3 gaan we dit omzetten in positieve leervragen van de jongeren zelf. Bij het uitwerken van deze leervragen kunnen eventueel ook andere docenten ingehuurd worden.

Stap 4: Optredens her en der.
Vooral op scholen in de buurt. Hierdoor worden deze jongeren zonder dat ze het zelf beseffen een positief rolmodel voor de kinderen op de scholen. Maar ook uitwisseling onder elkaar. De 8 groepen vormen zo samen een geheel. Elke groep voelt dat ze een onderdeel zijn van theaterbattle en dit versterkt het eigen gevoel van de deelnemer. Hij/zij hoort ergens bij.

Stap 5: Kijken naar de mogelijkheden om door te stromen.
Na afloop van de training wordt er met de jongeren samen gekeken naar mogelijkheden om door te stromen. Dat kan zijn in het amateur circuit ( theatersport groepen) of op professioneel gebied. Zo zijn er contacten gelegd met theateracademies die graag getalenteerde Multiculturele jongeren zien komen. Maar ook met bestaande (semi) professionele groepen zoals het Amsterdamse Studio West.
In steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Den Bosch wordt er op het moment van deze aanvraag gezocht naar deze (semi)professionele groepen. De optredens van deze groepen zullen gedurende het trainingsprogramma ook regelmatig worden bezocht. Zodat Theaterbattle drempelverlangend werkt naar het theater in het algemeen en deze theatergroepen in het bijzonder.

Concrete resultaten waar naartoe wordt gewerkt:

  •   In het theaterseizoen 2007-08 bezoeken we per groep minimaal 2 theatervoorstellingen en maximaal 8
  •   Eind januari eerste presentatie
  •   Tussen januari en juni gemiddeld elke 6 weken een optreden
  •   In juni eind presentatie
  •   Minimaal 2 voorstellingen spelen op scholen in de buurt
  •   Gemiddeld aantal deelnemers per groep 12-15 stuks