Planning/programma

begin november

Samen met jongeren voorstellingen bekijken, jongeren enthousiast maken voor theaterbattle

Proeflessen starten voor jongerenwerkers zodat ze zelf de kracht ervaren van het improviseren en hun jongeren enthousiast kunnen maken.

half november

Alle 9 groepen starten hun lessen

eind december

Eerste presentatie tegen een andere theaterbattle groep met publiek

eind januari 2008

Eerste presentatie tegen een andere theaterbattle groep met publiek

februari 2008 tot en met mei 2008

Vervolg training en optredens tegen elkaar. Ook op scholen buurtcentra en theaters

juni

Deelname aan het nationale improvisatie weekend door enkele getalenteerde deelnemers van de groepen. Met als doel: kennismaken andere improvisatie groepen zodat deze deelnemers in de toekomst mee kunnen spelen met deze groepen en doorstroom mogelijkheden zelf ontdekken.

eind juni

Eind presentatie van alle groepen middels onderlinge wedstrijden en een finale begin Juli in Amsterdam.

september 2008

Uit elke groep enkele jongeren zelf improvisatie lessen laten geven aan jongeren van 13-15 jaar in buurtcentra onder supervisie van hun trainer.