Workshops

Improphondo verzorgt improvisatie workshops voor bedrijfsuitjes, vergaderingen, teamdagen. Tijdens zo'n workshop wordt ingespeeld, op datgene wat in het bedrijf leeft. Voorbeelden:

  • Teambuilding
  • Interne communicatie
  • Verkoopstrategieën
  • Reorganisatie

In een workshop kunnen de volgende items aan de orde komen:

  • Acceptatie van je eigen idee en dat van de ander
  • Durven falen
  • Bewust wording van lichaamstaal
  • Samenwerken
  • Inspelen op bedrijfsthema's

Scholen

Improvisatietheater versterkt de eigenwaarde van de deelnemers. Dit is met name in de puberteitsfase van sterke waarde. Samenwerking en het kunnen luisteren naar elkaar komen indirect via spelvormen aan de orde. De spelvormen zorgen voor veel spelplezier en humor.

Improphondo heeft diversen workshops voor scholen in het kader van sociale vaardigheden, assertiviteit en creatieve ontwikkeling. Tijdens de workshop gaat Marijn samen met de leerlingen/studenten op zoek naar hun eigen creativiteit. Hij laat hen ervaren dat alle ideeën waardevol en bruikbaar kunnen zijn. Spelenderwijs komen zaken als waarden en normen aan de orde, waarbij plezier met elkaar voorop staat. Samen lachen zonder uitgelachen te worden.

Daarnaast behoort ook een cyclus van lessen tot de mogelijkheden van Improphondo. In een cyclus worden de basisprincipes van improvisatietheater dieper uitgewerkt.

Er wordt naar een voorstellingvorm gewerkt die aan het eind van de cyclus wordt opgevoerd.

Bedrijven

Een nieuw bedrijf moet nog een cultuur ontwikkelen. Een bestaand bedrijf kan een reorganisatie willen doorvoeren. Veranderingen en verbeteringen op het gebied van communicatie, samenwerking en vele andere thema's vragen improvisatievermogen van het management en de medewerkers. Improvisatietrainingen kunnen helpen hier op een ontspannen manier mee om te gaan.

De workshop wordt in overleg met u voorbereid, zodat u de specifieke aandachtspunten van uw bedrijf er in kunt laten opnemen.

Hier een verslag gemaakt door een van de deelnemers aan een workshop gehouden door Marijn Vissers.

Kwaliteiten

Elk mens heeft kwaliteiten. Door werkdruk en omstandigheden staan die niet altijd op de voorgrond. Improphondo probeert spelenderwijs de dagelijkse druk even weg te nemen, waardoor de eigen kwaliteit en creativiteit naar boven kunnen komen.

Kwaliteiten worden op deze manier even uit de vanzelfsprekendheid van alledag gelicht.

De herkenning en erkenning bij elkaar kunnen bijdragen tot een goede samenwerking. Uitgangspunt in het werken van Improphondo is dat humor en positieve energie ervoor zorgen dat medewerkers open kunnen staan voor de impulsen van alledag.

Eigen fantasie prikkelt

Fantasie is iets wat je vaak bij een kind waardeert maar hoort dit ook bij een volwassene?

Ja zegt iedere creatieve geest, maar de ruimte en reageren op prikkelingen is niet aan iedereen gegeven.

Improphondo prikkelt in zijn workshops de fantasie.

In de veiligheid van een spelsituatie blijken deelnemers versteld te staan van hun eigen fantasie, en hun eigen vermogen om zich aan te passen aan onverwachte situaties, momenten.

Durven falen

De angst om niet goed genoeg te zijn, je controle te verliezen en te falen blokkeert veel mensen in hun creativiteit. Mensen hebben de neiging de confrontatie met blokkades te vermijden. Voorbeelden hiervan zijn spreken in het openbaar en fouten durven maken.

In de workshop wordt op een ontspannen manier gewerkt aan het herkennen van en omgaan met je blokkades. Door de angst voor blokkades te verminderen ontstaat er ruimte voor creativiteit.

Trainingen

Door te improviseren blijf je bezig met je eigen grenzen herkennen, verleggen.

De basis tot acteren is improvisatie.

Improphondo geeft improvisatietrainingen ter ondersteuning van de "Method Acting" cursussen van Ruud van Hemert, en Improduct, opleidingen die zich richten op film/tv/theater.

Improphondo verzorgt trainingen voor beginnende en ervaren volwassenen acteurs en voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, 15 tot 18 jaar.

Theatersport verenigingen

Improphondo geeft trainingen aan verschillende theatersportverenigingen zoals:

De Lelijke Eendjes te Amsterdam, 't Slippertje te Den Haag en Placebo te Amsterdam; Theatersport Vereniging Amsterdam, Tartrek te Haarlem, Papaver te Alkmaar, De Noordsterren te Leeuwarden, CREA te Amsterdam.

Theatersport is een vorm van interactief toneel waarbij het wedstrijdelement de structuur is waarbinnen men spelen kan.Marijn Vissers heeft een methode ontwikkeld om invoelend en eerlijk spel te kunnen laten zien in een kort tijdsbestek. Daarbij integreert hij principes van Stanislavski (Method Acting) en Keith Johnstone. De methode is bruikbaar voor zowel theatersport als lange vormen van improvisatietheater.

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier .