Wie is Improphondo
?
Phondo is de naam die Marijn Vissers gekregen heeft
van de kinderen in Johannesburg.
Phondo luka bhejane betekent Hoorn van de Rino.
Phondo is een naam die eigenlijk alleen aan leiders van de zulu's gegeven wordt.
Marijn Vissers is de oprichter van Improphondo.
Improphondo is een bedrijf wat zich bezig houdt met
het geven van workshops, trainingen op basis van de improvisatie technieken
van Keith Johnstone. In de training staan met name samenwerken,
veilig voelen, durven falen en plezier centraal.

Improphondo is niet alleen een bedrijf wat gerund wordt door Marijn Vissers
maar het heeft tevens een groot netwerk van improvisatie acteurs /trainers in zijn bestand. Hierdoor kan Improphondo ook grootschalige projecten hanteren.

Marijn Vissers heeft jarenlang ervaring in het werken met groepen.
Vanuit de psychiatrie, alwaar hij verpleegkundige was, heeft hij geleerd extreme uiterste bij elkaar te kunnen brengen met respect voor ieders eigenheid.
Samen met zijn horeca ervaring, zijn aangeboren organisatie talent
en de kennis van het werken met groepen zorgt hij ervoor dat mensen
elkaar kunnen ontspannen en inspireren.
Hierdoor durft een ieder meer van zichzelf te laten zien.

Durf te stralen, durf te falen en heb er ook nog lol in.